Trang chủ > Hướng dẫn
Hướng dẫn
Hướng dẫn

TÀI KHOẢN

1) Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Nếu bạn chưa có tài khoản trên Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn, hãy tiến hành đăng ký theo các bước sau đây. (Xem chi tiết)

2) Hướng dẫn đăng nhập

Nếu bạn đã có tài khoản trên Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn, hãy làm theo các bước sau đây để đăng nhập vào hệ thống. (Xem chi tiết)

3) Hướng dẫn phục hồi mật khẩu

Bạn nhớ email đăng nhập nhưng bạn đã quên mật khẩu? Trong trường hợp này bạn có thể dễ dàng lấy lại mật khẩu bằng cách thực hiện theo các bước sau đây. (Xem chi tiết)

4) Hướng dẫn thay đổi thông tin tài khoản

Nếu bạn muốn sửa và cập nhật lại thông tin cá nhân của mình trên Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn, hãy thực hiện theo các bước sau đây. (Xem chi tiết)

5) Hướng dẫn đổi mật khẩu

Nếu bạn muốn đổi mật khẩu truy cập, hãy thực hiện theo các bước sau đây. (Xem chi tiết)

 

TIN ĐĂNG

1) Hướng dẫn đăng tin

Để có thể đăng tin rao mua bán trên Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn, bạn phải có tài khoản. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy tiến hành đăng ký ngay, hoàn toàn miễn phí (xem hướng dẫn đăng ký tài khoản mới tại đây). Nếu bạn đã có tài khoản, hãy làm theo các bước sau đây để đăng tin mới. (Xem chi tiết)

2) Hướng dẫn quản lý tin đăng

Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn cung cấp cho bạn nhiều tiện ích để bạn có thể dễ dàng quản lý các tin bạn đã đăng. Để vào trang quản lý các tin bạn đã đăng, hãy làm theo các bước sau đây. (Xem chi tiết)

3) Hướng dẫn quản lý tin hết hạn

Bạn có thể dễ dàng quản lý các tin đã hết hạn của mình ở trang quản lý. Để vào trang quản lý các tin đã hết hạn, hãy làm theo các bước sau đây. (Xem chi tiết)

 

TIỆN ÍCH KHÁC

1) Hướng dẫn tìm kiếm tin

Mỗi ngày có hàng nghìn tin rao mua bán mới được đăng lên hệ thống, và nếu không biết cách tìm kiếm tin, bạn có thể bỏ lỡ những tin rất hấp dẫn và phù hợp với nhu cầu của bạn. Có nhiều cách để bạn có thể nhanh chóng tìm ra được tin mà bạn cần tìm. Bạn có thể tham khảo những cách dưới đây để tiến hành tìm kiếm tin. (Xem chi tiết)

2) Hướng dẫn đánh dấu tin

Bạn muốn lưu lại những tin bạn đã xem để lần sau có thể xem lại dễ dàng mà không cần phải tìm kiếm lại? Bạn có thể dễ dàng thực hiện được điều này bằng chức năng hệ thống cung cấp gọi là “Đánh dấu tin”. Để đánh dấu một tin, hãy làm theo các bước sau đây. (Xem chi tiết)

3) Hướng dẫn bình luận tin

(Xem chi tiết)

4) Hướng dẫn báo vi phạm

Khi bạn phát hiện tin rao mua bán bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, chào hàng giả, vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm các Điều khoản sử dụng quy định của Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn, bạn có thể báo với chúng tôi theo hướng dẫn sau đây. (Xem chi tiết)

5) Hướng dẫn giao dịch

(Xem chi tiết)