Trang chủ > Điều khoản sử dụng
Hướng dẫn
Điều khoản sử dụng

Quý khách hàng truy cập vào Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn vui lòng đọc cẩn thận những Điều khoản đã ghi ở đây. Khi truy cập vào Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn để tham khảo hoặc mua hàng, quý khách hàng đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản này. Việc sử dụng hoặc truy cập vào Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào những Điều khoản này. Nếu quý khách hàng không muốn bị ràng buộc vào những Điều khoản này, hoặc không đồng ý với những Điều khoản này, vui lòng không truy cập và sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn. Nếu quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về những Điều khoản này, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua email support@cuahangso1.vn.

1. Quyền của thành viên

1.1. Khi đăng ký trở thành thành viên của Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn và được CửaHàngSố1.vn đồng ý, thành viên sẽ được quyền đăng tin mua bán miễn phí để giới thiệu hàng hoá, nhu cầu và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn.

1.2. Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc rao mua bán, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn.

1.3. Thành viên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.

1.4. Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn.

2. Nghĩa vụ của thành viên

2.1. Thành viên phải đồng ý việc thông tin về tài khoản của mình (ngoại trừ các thông tin bảo mật như mật khẩu, câu hỏi bí mật) sẽ được chúng tôi hiển thị trên Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn để tiện cho việc liên lạc, trao đổi mua bán và các giao dịch khác trên Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn.

2.2. Thành viên phải bảo đảm rằng luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

2.3. Chỉ dùng chức năng lưu mật khẩu để đăng nhập nhanh vào các lần truy cập sau khi đảm bảo rằng chỉ có quý khách hàng là người duy nhất sử dụng máy tính được lưu mật khẩu.

2.4. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới email đăng ký và mật khẩu. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ email đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

2.5. Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn là chính xác và hoàn chỉnh.

2.6. Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin cá nhân, doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn.

2.7. Thành viên cam kết đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn, hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

2.8. Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn.

2.9. Thành viên không được thay đổi, làm hư hại hoặc xoá nội dung bất kỳ trên Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn (ngoại trừ các nội dung thuộc sở hữu của thành viên), hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn.

2.10. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn.

2.11. Nếu trong 1 thời gian nhất định chúng tôi thấy tài khoản và mật khẩu của thành viên không được sử dụng, chúng tôi có thể tạm ngưng việc sử dụng tài khoản đó. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi có thể xóa tài khoản và mật khẩu của thành viên mà không cần được thành viên chấp thuận, và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về sự tổn hại phát sinh từ việc thành viên không quản lý được tài khoản của mình.

3. Nghĩa vụ của Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn

3.1. Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép.

3.2. Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn.

3.3. Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về nghiệp vụ, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn.

3.4. Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn.

3.5. Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

4. Điều khoản áp dụng

4.1. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

4.2. Các Điều khoản của Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo các Điều khoản này. Sàn giao dịch điện tử CửaHàngSố1.vn có quyền chỉnh sửa, thêm bớt các Điều khoản sử dụng theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho quý khách hàng. Các Điều khoản sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi các Điều khoản có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các Điều khoản sửa đổi được cập nhật và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận các Điều khoản sửa đổi này.